آشپزی کردن امنیت ایران عراقچی آمریکا

آشپزی کردن: امنیت ایران عراقچی آمریکا ایرانی کمیسیون آمریکایی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی افراد چاق غربالگری می شوند

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه قبل از طرح تحول سلامت در سیستم بهداشتی کارشناس تغذیه نبود، گفت: در حال حاضر ۱۳۰۰ کارشناس تغذیه در مراکز

افراد چاق غربالگری می شوند

افراد چاق غربالگری می شوند

عبارات مهم : تغذیه

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه قبل از طرح تحول سلامت در سیستم بهداشتی کارشناس تغذیه نبود، گفت: در حال حاضر ۱۳۰۰ کارشناس تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت جذب شده است هست.

به گزارش مهر، دکتر زهرا عبداللهی افزود: براساس شواهد موجود، پرسشها تغذیه ای نظیر مصرف بیش از حد قند، نمک و چربی ها و از سویی کم کردن مصرف سبزی و میوه و موادغذایی که حاوی فیبر هستند، باعث شده است است که مسئله اضافه وزن و چاقی در تمام گروه های سنی و حتی در کودکان زیر ۵ سال در کشور شیوع فراوانی داشته باشد.

افراد چاق غربالگری می شوند

وی ادامه داد: از جمله برنامه هایی که در کشور جهت اصلاح الگوی تغذیه مردم و در نهایت کم کردن و پیشگیری از چاقی درنظر داریم، یک سری برنامه در قالب طرح تحول سلامت است که در شبکه های بهداشتی و درمانی کشور در حال انجام است.

مدیرکل اصلاح تغذیه وزارت بهداشت تصریح کرد: برنامه ها به این صورت است که مردم به پایگاه های سلامت مراجعه می کنند و از لحاظ الگوی غذایی مورد ارزیابی قرار می گیرند و افرادی که الگوی غذایی ارزش اشکال دارد و یا افرادی که اضافه وزن داشته و چاق هستند، غربالگری می شوند و به وسیله کارشناس سلامت، دکتر و در نهایت کارشناس تغذیه، خدمات را دریافت می کنند که این خدمات به صورت آموزش و مشاوره تغذیه است.

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه قبل از طرح تحول سلامت در سیستم بهداشتی کارشناس تغذیه نبود، گفت: در حال حاضر ۱۳۰۰ کارشناس تغذیه در مراکز

عبداللهی خاطرنشان کرد: قبل از طرح تحول سلامت در سیستم بهداشتی کارشناس تغذیه وجود نداشت، ولی در حال حاضر ۱۳۰۰ کارشناس تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت جذب شده است است.

وی ادامه داد: سند ملی تغذیه و امنیت غذایی که کلیات آن به تصویب شورای عالی سلامت رسید و بعد در دستور کار استان ها قرار گرفت، مورد ارزشیابی قرار داده شد و مشخص شد، ظرف سه سال اخیر حدود ۵۰ درصد اهداف سند محقق شده است است که این عنوان توفیق بزرگی است.

واژه های کلیدی: تغذیه | سلامت | برنامه | بهداشتی | موادغذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs