آشپزی کردن امنیت ایران عراقچی آمریکا

آشپزی کردن: امنیت ایران عراقچی آمریکا ایرانی کمیسیون آمریکایی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات وزارت ورزش با استعفای رسول خادم مخالفت کرد

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در تصویر العمل به استعفای رسول خادم بیان کرد: ما این خبر را از طریق رسانه‌ها شنیده‌ایم و قطعا با استعفای خادم مخالف هستیم

وزارت ورزش با استعفای رسول خادم مخالفت کرد

وزارت ورزش با استعفای رسول خادم مخالفت کرد

عبارات مهم : استعفا

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در تصویر العمل به استعفای رسول خادم بیان کرد: ما این خبر را از طریق رسانه ها شنیده ایم و قطعا با استعفای خادم مخالف هستیم.

محمدرضا داورزنی در گفت وگو با ایسنا، راجع به استعفای رسول خادم بیان کرد: ما این خبر را از طریق رسانه ها و سایت ها شنیده ایم و قطعا وزارت ورزش و جوانان با این استعفا مخالف هست. خادم باید سفت و سخت به کار خود ادامه دهد و من امیدوارم او در تصمیمی که گرفته تجدید نظر کند. رسول خادم از سرمایه های کشتی کشور و از مدیران لایق کشتی کشور عزیزمان ایران است.

وزارت ورزش با استعفای رسول خادم مخالفت کرد

داورزنی در ادامه افزود: ما باید حتما با او صحبت کنیم تا اگر دغدغه و نگرانی در رابطه با تصمیم او وجود داشته برطرف شود. راه حل این عنوان و هر مشکلی باید با منطقی ترین راه برطرف شود. استعفا راه حل مناسبی جهت حل این عنوان نیست.

معاون ورزش قهرمانی در ادامه تاکید کرد: اگر مشکلی وجود دارد همه باید با هم کمک کنیم تا راه حل آن را پیدا کنیم. اگر بخواهیم استعفا دهیم و میدان را خالی کنیم درست نیست. قطعا رسول خادم نیز نمی خواهد که میدان خالی شود. شاید او این گونه فکر کرده که اگر برود به کشتی کمک می کند ولی قطعا این تصمیم او به نفع ورزش کشور و کشتی کشور عزیزمان ایران نیست.

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در تصویر العمل به استعفای رسول خادم بیان کرد: ما این خبر را از طریق رسانه‌ها شنیده‌ایم و قطعا با استعفای خادم مخالف هستیم

او در ادامه اظهار کرد: ما باید کمک کنیم تا دغدغه او که باعث استعفایش شده است برطرف شود و فضا کار بهتر جهت او و موفقیت زیاد کشتی در آینده فراهم شود.

داورزنی با تاکید بر اینکه مخالف استعفای او است خاطرنشان کرد: قطعا وزارت ورزش با این استعفا مخالف است و ما نیز این را از طریق سایت ها شنیده ایم. امیدوارم رسول خادم به عنوان یکی از سرمایه ها و مدیران لایق کشور در تصمیم خود تجدید نظر کند.

واژه های کلیدی: استعفا | داورزنی | وزارت ورزش و جوانان | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs